КАРАМИНКОВ

КАРАМИНКОВ, Христо Димов (Христаки Минкович) (1830, Калофер – 15.VІІІ.1888, Сливен) – влиятелен търговец и активен обществен деец. Съпруг на Елисавета Караминкова. Образованието си получава в Калофер, Пловдив и в Копривщица при Н. Геров. През 1849 заедно с брат си Стоян наследява търговската кантора на баща си в Цариград. Включва се дейно в живота на българската общност в Цариград – член е на настоятелството на бълг. църква „Св. Стефан” (1858), един от основателите на бълг. читалище (1866). Активен участник в борбите за църковна независимост – един от авторите на проекта за екзархийски устав, избран за член на екзархийския съвет във Враца (1877). Близък с Г. С. Раковски – подпомага финансово издаването на в. „Дунавски лебед”. Автор (заедно с К. В. Славчевич) на две дописки във в. „Съветник” (№ 1, 1863; № 3, 1863), в които е изразен призив за поддържането на вестника. Във в. „Турция” (№ 46, 1871) публикува проект за екзархийския устав. Автор, заедно с брат си Стоян, на „Диплография…” (1850), която излиза със спомоществователството на 493 лица, в 21 селища, предплатили за 591 екземпляра. Сред спомоществователите на книгата са видни личности като братя П. Тъпчилещови, Христофор С. Тошкович, Георги Н. Золотович, Димитър М. Тошков, Димитър х. Несторов, Георги Раковский, Стефан П. Н. Изворский, Александър С. Б. Екзарх, Захари Княжески, Гавриил Моровенов, братя И. Гешеви, Константин Г. Фотинов, Иван Денкоглу, Еммануил Васкидович, Йоаким Груев, Ботьо Петков, Райно Попович, Аверкий Петрович; направени са дарения за училищата в Елена, в Русе, в Ловеч, в Плевен. След Освобождението се установява в Пловдив, където заема висши съдебни и финансови длъжности.

Съч. Диплография или как ся дръжят търговски книги. От Стояна и Христа Д. Караминкови. Цариград, в книгопечатницата на Цариградский вестник, 1850.

Лит. Ш и ш м а н о в, Ив. Нови студии из областта на Българското възраждане. – СбБАН, № 21, 1926, с. 345. Н а ч о в, Н. 1. Новобългарската книга и печатното дело у нас от 1806 до 1877 г. С., 1920, с. 50; 2. Калофер в миналото. С., 1927, с. 400. К а п р а л о в а, Н. 1. За етикета и зад него (какво разказват писмата от запазения личен архив на семейство Караминкови). – В : Мухарска, Р. (съст.). Майки и дъщери. Поколения и посоки в българския феминизъм. С., 1999, 139–153; 2. „И ще господарува мъжът ти над теб” (още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови. С., 2013. Р а д е в, И. Любовните истории и авантюризмът на българина. Велико Търново, 2002.

Н. Капралова